Вакуумна и продухваща система Piab

Екологични вакуумни и продухващи помпи с управляващи системи: увеличават продуктивността и работната надеждност в графичната индустрия.

Модел PVBS 3

Вакуумните и продухващи системи на Piab модел PVBS 3 са разработени за да увеличат производителността на печатарски машини. Подобряват условията на работа в печатниците и намаляват потребляваната енергия. Децентрализирани системи, които имат една помпа с опция за управление за всяка функция на печатарската машина. Доставя необходимия вакуум, като в същото време се избягва преразход на енергия. Тези системи използват енергия само за да достигнат до необходимото ниво на вакуум или налягане за продухване.

PVBS 3 се състои от помпени модули за вакуум и сгъстен въздух за продухване, компоненти за електронно управление и интерфейс за оператора. Помпените модули включват помпи модели P6010 и P6040. Те ползват унилакалната много степенна COAX® технология. COAX® еджекторите са по-малки, по-ефикасни и по надеждни от всеки друг продукт от същата категория, като дизайна им позволява изграждането на гъвкави и модулни системи с цел оптимизиране на работните показатели.

Помпи за вакуум и продухване

Чрез използване на задвижвани с въздух еджекторни помпи срещу традиционните електромеханични вакуумни и нагнетателни помпи, системата не генерира топлина в точката на прилагане. Източникът на топлина е отстранен в печатарските приложения в отделна компресорна стая. Това решение лесно позволява употребата на системи за улавяване на топлината. Топлинните обменници могат да преобразуват генерираната топлина в топла вода. При използването на тази технология може да бъде възстановена до 75% от топлинната енергия на компресора. Това прави модел PVBS 3 най-ефективната система от гледна точка на ползване на енергия при печатарски машини. 

Температурата на сгъстения въздух за продухване е почти като околната и не загрява печатарската машина.  Въздушният поток ще е постоянен от изпечатването на първия лист сутринта до последният вечерта.

Помпите на Piab ползващи технологията COAX® не създават шум, и се нуждаят от минимална поддръжка.

Помпен модул за вакуум за единична помпа P6010

 • Предлага се за вакуумна или нагнетателна помпа
 • С висока енергийна ефективност като резултат от използването на COAX® картридж-и
 • Състои се от помпа P6010, пропорциноален регулатор, филтър и монтажна скоба
 • С възможност за алтернативен аналогов вход

Помпен модул за вакуум (VPM 320)

 • Модулът съдържа вакуумни или нагнетателни помпи
 • С висока енергийна ефективност като резултат от използването на COAX® картридж-и
 • Състои се от помпи P6010 и P6040, пропорциноални регулатори и филтри
 • С възможност за алтернативен аналогов вход
 • С гумени крака и монтажни скоби

Помпен модул за вакуум единична помпа P6040

 • Предлага се за вакуумна или нагнетателна помпа
 • С висока енергийна ефективност като резултат от използването на COAX® картридж-и
 • Състои се от помпа P6040, пропорциноален регулатор, филтър и монтажни скоби
 • С възможност за алтернативен аналогов вход

Помпен модул за вакуум (VPM 520)

 • Модулът съдържа вакуумни или нагнетателни помпи
 • С висока енергийна ефективност като резултат от използването на COAX® картридж-и
 • Състои се от помпи P6010 и P6040, пропорциноални регулатори и филтри
 • С възможност за алтернативен аналогов вход
 • С гумени крака и монтажни скоби

Оптимизация и електронни управления

Електронните компоненти преобразуват сигнали и ги изпращат към регулатора на налягане или към помпени модули, монтирани възможно най-близо до приложенията, където се използват. Тази децентрализирана инсталация избягва загубите от дългите трасета при вакуумни или нагнетателни линии.

С дистанционни тъч-скрийн терминали операторите могат лесно да настройват всяка отделна вакуумна или нагнетателна помпа от гледна точка на енергопотребление при задаване на нивото на вакуум или нагнетяване за продухване. Настройките за различните типове хартия или за различните видове печат се запазват лесно, и след това могат да бъдат качени и заредени при нужда. Тази възможност за работа на помпите с пълна оптимизация според нуждите на печатарската работа води до минимално потребление на сгъстен въздух и оттам до минимална енергия, необходима за работата.

Терминал на оператора

 • Всички настройки могат да се запаметяват и запазват като рецепти
 • Защита на достъпа с парола
 • Кабелна връзка към PLC
 • 5-инчов тъч-скрийн

I/O модул

 • Разширителен модул за PLC
 • Предлага до 14 аналогови изхода

E/P регулатор 40

 • Proportional regulator for compressed air
 • Recommended for PIAB P6040 pumps
 • 0 to 10 Volt input and 0 to 7 bar output

PLC

 • Към него могат да се свържат до 8 помпи
 • С интерфейс към печатарската машина и към другите системни компоненти
 • С възможности за много различни входни данни

E/P regulator 10

 • Пропорционален регулатор за сгъстен въздух
 • Препоръчва се за помни PIAB P6010
 • Вход от 0 до 10 волта и изход от 0 до 7 бара
loading...
 • e-p regulator 10 840x580
 • e-p regulator 40 840x580
 • io node 840x580
 • plc 840x580
 • single-pump-for-vacuum-pump-module p6010 840x580
 • single-pump-for-vacuum-pump-module p6040 840x580
 • vpm320 840x580
 • vpm520 840x580