Вашата работа в БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД

Като част от семейството на БИБУС Холдинг ние предлагаме интересни и различни задачи за изпълнение в мултинационална работна среда. Едноетажната йерархична структура и индивидуалната отговорност оформят облика на нашата организация.

Нашите основни компетенции са инженеринг, услуги и логистика в областите от бизнеса ни: мехатроника, пневматика, хидравлика, технологии за опазване на околната среда.
Ние сме едни от водещите доставчици на продукти и решения за европейската индустрия.

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 9808
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg