Лица за контакт - офис София

Управител

Виктор Стоянов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 885 39 31 27

Административен сътрудник

Петя Мянкова
Mobile :+359 87 988 6612

Административен сътрудник

Боряна Илиева
Mobile :+359 879 88 66 12

Продуктов специалист "Хидравлика"

Димитър Илиев
Mobile :+359 879 88 66 09

Мениджър "Пневматика"

Стефан Иванов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 888 888 394

Конструктор Механични системи

Красимир Костадинов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 888 80 42 74

Продуктов специалист "Електродвигатели"

Радко Димов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 879 88 66 14

Сервизен специалист и склад

Красимир Илиев
Mobile :+359 879 88 66 13

Лица за контакт - офис Казанлък

Продуктов специалист "Вакуум техника и Мехатроника"

Анастас Донев
Mobile :+359 879 88 66 08

Продуктов специалист "Хидравлика"

Никола Станчев
Mobile :+359 888 82 05 20

Продуктов специалист "Алуминиеви индустриални системи"

Петър Козарев
Mobile :+359 886 28 44 44

Сервизен специалист и склад

Трифон Милинков
Mobile :+359 87 631 1066