Лица за контакт

Управител

Виктор Стоянов
Phone : +359 2 971 98 08
Mobile : +359 885 39 31 27
Fax : +359 2 927 3264
vst@bibus.bg

Административен сътрудник

Боряна Илиева
Phone : +359 2 870 13 50
Mobile : +359 879 88 66 12
Fax : +359 2 927 3264
gro@bibus.bg

Административен сътрудник

Радко Димов
Phone : +359 2 870 13 50
Mobile : +359 879 88 66 14
Fax : +359 2 927 3264
info@bibus.bg

Продуктов специалист "Пневматика и Мехатроника"

Анастас Донев
Mobile : +359 879 88 66 08
Fax : +359 2 927 3264
ado@bibus.bg

Продуктов специалист "Хидравлика"

Димитър Илиев
Phone : +359 2 971 76 10
Mobile : +359 879 88 66 09
Fax : +359 2 927 3264
di@bibus.bg

Продуктов специалист "Хидравлика"

Никола Станчев
Phone : +359 2 971 76 10
Mobile : +359 888 82 05 20
Fax : +359 2 927 3264
nst@bibus.bg

Сервизен специалист

Красимир Илиев
Mobile : +359 879 88 66 13
Fax : +359 2 927 32 64
kil@bibus.bg

Конструктор МС

Красимир Костадинов
Phone : +359 2 971 76 10
Mobile : +359 888 80 42 74
Fax : +359 2 927 3264
kko@bibus.bg

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Mobile : +359 886 28 44 44
Fax : +359 2 927 32 64
pko@bibus.bg

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 98 08
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg