Лица за контакт

Управител

Виктор Стоянов
Mobile :+359 885 39 31 27
Fax :+359 2 927 32 64

Административен сътрудник

Боряна Илиева
Mobile :+359 879 88 66 12
Fax :+359 2 927 32 64

Административен сътрудник

Радко Димов
Mobile :+359 879 88 66 14
Fax :+359 2 927 32 64

Продуктов специалист "Пневматика и Мехатроника"

Анастас Донев
Mobile :+359 879 88 66 08
Fax :+359 2 927 32 64

Продуктов специалист "Хидравлика"

Димитър Илиев
Mobile :+359 879 88 66 09
Fax :+359 2 927 32 64

Продуктов специалист "Хидравлика"

Никола Станчев
Mobile :+359 888 82 05 20
Fax :+359 2 927 32 64

Сервизен специалист

Красимир Илиев
Mobile :+359 879 88 66 13
Fax :+359 2 927 32 64

Конструктор МС

Красимир Костадинов
Mobile :+359 888 80 42 74
Fax :+359 2 927 32 64

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Mobile :+359 886 28 44 44
Fax :+359 2 927 32 64