Лица за контакт

Управител

Виктор Стоянов
Phone :+359 2 971 98 08
Mobile :+359 885 39 31 27
Fax :+359 2 927 32 64
vst@bibus.bg

Административен сътрудник

Боряна Илиева
Phone :+359 2 870 13 50
Mobile :+359 879 88 66 12
Fax :+359 2 927 32 64
gro@bibus.bg

Административен сътрудник

Радко Димов
Phone :+359 2 870 13 50
Mobile :+359 879 88 66 14
Fax :+359 2 927 32 64
info@bibus.bg

Продуктов специалист "Пневматика и Мехатроника"

Анастас Донев
Mobile :+359 879 88 66 08
Fax :+359 2 927 32 64
ado@bibus.bg

Продуктов специалист "Хидравлика"

Димитър Илиев
Phone :+359 2 971 76 10
Mobile :+359 879 88 66 09
Fax :+359 2 927 32 64
di@bibus.bg

Продуктов специалист "Хидравлика"

Никола Станчев
Phone :+359 2 971 76 10
Mobile :+359 888 82 05 20
Fax :+359 2 927 32 64
nst@bibus.bg

Сервизен специалист

Красимир Илиев
Mobile :+359 879 88 66 13
Fax :+359 2 927 32 64
kil@bibus.bg

Конструктор МС

Красимир Костадинов
Phone :+359 2 971 76 10
Mobile :+359 888 80 42 74
Fax :+359 2 927 32 64
kko@bibus.bg

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Mobile :+359 886 28 44 44
Fax :+359 2 927 32 64
pko@bibus.bg