Лица за контакт

Управител

Виктор Стоянов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 885 39 31 27

Административен сътрудник

Петя Мянкова
Mobile :+359 87 988 6612

Административен сътрудник

Боряна Илиева
Mobile :+359 879 88 66 12

Административен сътрудник

Радко Димов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 879 88 66 14

Продуктов специалист "Пневматика и Мехатроника"

Анастас Донев
Mobile :+359 879 88 66 08

Продуктов специалист "Хидравлика"

Димитър Илиев
Mobile :+359 879 88 66 09

Продуктов специалист "Хидравлика"

Никола Станчев
Mobile :+359 888 82 05 20

Сервизен специалист

Красимир Илиев
Mobile :+359 879 88 66 13

Конструктор МС

Красимир Костадинов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 888 80 42 74

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Mobile :+359 886 28 44 44

Механик "item"

Трифон Милинков
Mobile :+359 87 631 1066

Мениджър "Пневматика"

Стефан Иванов
Phone :+359 2971 9808
Mobile :+359 888 888 394

Продуктов специалист "Пневматика"

Николай Колев
Phone :+359 2 971 76 10
Mobile :+359 87 948 6030