Хидравлични услилватели с интегрирано управление miniBooster

miniBOOSTER® хидравлични усилватели предлагат пълна гама решения, разработени да намалят разходите при преоборудване на системи работещи с ниско налягане в системи за високо налягане в диапазона 20...5000 bar.

Продуктовата гама на miniBooster покрива вашите нужди

Обширна гама от хидравлични усилватели, които покриват 12 съотношения на усилване, постигане на налягания до 5000 bar и дебити до 70 l/min, използвайки почти всички работни течности, включително вода.

В гамата се включват фланцови и резбови версии и съдържат стандартен блок с вградени клапани, което намалява необходимостта от отръбяване и допълнително място за монтаж.

Изграден за вашето приложение

Като технологичен лидер за хидравлични усилватели, ние можем да изградим miniBooster за вашето приложение. Многогодишният ни опит предоставя задълбочени познания, необходими за решаване на най-предизвикателните задачи за повишаване на налягането.

В редица приложения, miniBooster хидравлични усилватели имат доказан успех, като: автомобилостроенето, вятърни турбини, offshore, изграждане на пътна и железопътна инфраструктура.

Основни параметри

Както е показано на графиката, miniBooster притежава двойно действие. Първоначално през усилвателя, работната течност протича свободно към порт високо налягане. През тази точка целият доставян дебит (до допустимата стойност на входящ дебит) се предава към изпълнителния механизъм, позволявайки да работи бързо в необходимата посока. При постигане на работно налягане в изпълнителния механизъм, чрез комбинация от вградени клапани, работната течност се пренасочва към бутало "високо налягане" до постигане на усилено налягане.

Температурен диапазон за масло: -40°C до +120°C
Температурен диапазон за вода: +3°C до +50°C
Максимален допустим дебит: Вижте характеристиката за всеки усилвател

Входящо налягане: min 20 bar, max 200 bar; забележка: изходящото налягане не трябва да надвишава 800 bar, не важи за HC7, HC8, HC9.

Филтрация: 10 микрона номинална, не по-голяма от 19/16 съгласно ISO4406

Предимства:

- достига високо налягане когато е необходимо
- не са необходими скъпи помпи за високо налягане
- не е необходимо допълнително отръбяване
- достигане на "скъпо" високо налягане чрез просто повишение на ниско налягане
- ниското налягаене се превръща във високо без допълнителна енергия или генериране на топлина
- обемните загуби в страната на високо налягане се компенсират динамично
- системата работи с лабиринтна конструкция на корпуса, осигуряваща й дълъг живот
- липса на ротиращи елементи
- ниско тегло
- малки размери – голяма производителност

loading...
  • minibooster1
  • minibooster3
  • minibooster4
  • minibooster5
  • minibooster6
  • minibooster7