Декларация и политика на конфиденциалност на информацията

Декларация

Винаги сме полагали и ще продължаваме да полагаме усилия да предоставяме точна и актулна информация.
Въпреки това не гарантираме, не намекваме и не твърдим че дадената или представената информация е напълно точна и цялостна. Освен това, БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД не е отговорна по никакъв начин за преки, непреки, инцидентни и последващи наказателни вреди в резултат на използване, достъп към, или невъзможност за използване на настоящата информация.

БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД не е отговорна за всякакви грешки или пропуски в съдържанието на страницата. Това важи в частност и за цялата справочна информация, продукти и услуги предоставяни от БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД.

Информацията на настоящата страница може да съдържа технически несъответствия или грешки при набор на текста.

БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да прави промени и/или подобрения в доставната си и продуктова програма по всяко време без предупреждение, и не е отговорна по никакъв начин за последствията при направена такава промяна.

Информацията, която БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД публикува в Световната мрежа може да съдържа препратки, или комбинирани препратки към продукти, програми или услуги на БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД, описани или илюстрирани, които не са налични в страната, в която живеете.

Такива справки или препратки не предполагат че БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД има намерение да предлага същите продукти, програми и услуги във Вашата страна. По-нататъшна информация може да получите от вашия местен дистрибутор.

Ваше право и решение е да вземете мерки и да бъдете сигурни че каквото и да изберете за собствена употреба е проверено и не съдържа вируси, троянски коне, червеи, и други подобни зловредни програми.

При никакви обстоятелства БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД няма да е отговорна към когото и да е за преки, непреки, особени или други последвали вреди от каквата и да било форма на употреба на настоящата страница, или друга интернет-страница свързана чрез специализиран линк като тези щети включват пропуснати печалби, прекъсване на бизнеса, загуба на програмни продукти или други данни във Вашата система дори ако сме изрично информирани за такава опасност.

Информацията по взаимоотношенията ни с нашите инвеститори съдържат прогнозни отчети, основани на текущи очаквания, които включват риск и несигурност, което би могло да доведе до промяна в реалните и матерални резултати.

Тези рискове и несигурност са част от развойния процес и могат да доведат до спиране на работата по развитието в дадена насока, забавяне на представянето на продукти или значително да очакваното ниво на одобрение на продуктите от потребителя.

Политика на конфиденциалност

Настоящият документ описва политиката на БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД във връзка с получена за Вас информация по време на посещението Ви на нашата интернет-страница. БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД осъзнава важността на защитата на данните, които получава от посещения онлайн. Обемът и видът получане информация зависи от това как Вие използвате страницата.

Ние използваме обща и личностно неопределяща информация, за да водим статистика и да измерваме активността, както и за да подобрим полезността при посещение от потребители. 

При нормална онлайн употреба от наша страна няма събиране и съхранение на лични данни като имена, и-мейл адреси, пощенски адреси или телефонни номера. Има случаи, когато БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД изисква лична информация за да предостави на съответния посетител услуга или да изпрати кореспонденция (например брошура по пощата).

Тази информация - име, пощенски адрес, и-мейл адрес, вид на запитването и евентуално друга информация бива изисквана за да се отговори на Вашето запитване. Информацията се използва от БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД само за да подобри предлаганите услуги. Тя не се предоставя на други фирми.

Някои потребители може да решат и да изпратят на БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД лична информация. БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД използва тази информация само за да определи как да отговори на електронното съобщение. Ние няма да използваме информацията, за да решим запитването по начин, различен от опоменатия в и-мейла.

БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да променя политиката на конфиденциалност. Преразгледаните и променени правила ще са в сила от датата на промяна. Всички промени ще бъдат публикувани най-малко 10 дни преди да влязат в сила.

 

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 9808
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg