loading...

Планране и продажба на цялостни прецизни задвижващи системи за нови машини и ретрофит

БИБУС България може да предложи комплексни решения на системи за позициониране при проекти за автоматизация, обединявайки опит и технологични познания за различни продукти от Мехатрониката -  електромеханични цилиндри,  задвижващи линейни модули, ротационни модули,  редуктори, серво задвижвания, контролерно и компютърно управление.

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 98 08
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg