Управление на подаването

Управленията на подаване се използват за контрол на линейното придвижване при подаване на определен материал. Могат да управляват паралелното подаване в двете посоки, или като компенсиращ елемент при при движещи се товари. Като обезопасяващ елемент те предотвравятат неочакваното свиване на даден механизъм.

Предимства при използване на управления подаване:

  • Постоянно ниво на скоростта
  • Стандартна версия налична на склад
  • Двупосочно демпфериране
  • Лесни за монтаж
loading...
  • Ace feed control

Интернет страница на доставчика

- Начална страница

- CAD файлове

- Избор на продукт онлайн