Парарелни и ъглови трансмисии

Широка гама размери, зъбни трансмисии и продукти, доусъвършенствани с включването на новия размер 40 и новата «дълга» серия паралелно-осови трансмисии и мотор-редуктори за приложение при позиция «U» на моторната/машинната ос и значителна дистанция между входящия и изходящия вал: едни и същи размери на първичното и вторично куплиране, едни и същи предавателни числа и показатали на работа, едни и същи комбинации на двигатели и редуктори, както при стандартните серии.(предстои излизане на патента).

Тази серия зъбни редуктори и мотор-редуктори съчетава и спазва традиционните качества на паралелните и правоъгълни редуктори - сила, точност и надежност - с предимствата на модерния дизайн, производство и работни критерии  – пригодност за работа в най-тежки режими,  универсалност и лекота при използване, множество налични размери, сервиз, икономия - предимстна типично свързвани с високочасествени зъбни редуктори, произвеждани едросерийно.

 • Универсален «симетричен» монтаж: подходящи за хоризонтално или вертикално захващане
 • Здрав и прецизно изработен монолитен стоманен корпус; увеличена вместимост на масло
 • Стандарни кухи оси за ниска скорост с предвидена възможност за инсталация на спирачка на вала, а също и вариант за зацепване към високоскоростна ос
 • Възможност за куплиране към двигатели с висока мощност и издържливост на високи натоварвания  в края на вала.
 • Възможност за свързване на няколко редуктора (паралелни или под 90°) без ограничение относно посоката на въртене на първичен/вторичен вал
 • Междинни размери 140, 180, 225, 280, 360 – сходни по размер с предните размери 125, 160, 200, 250, 320 но «удължени» нискоскоростни осови лагери, закрити, осъществяващи поддържаща серия при обособени сектори на приложение; три размера двойки, стандартни и усилени, 63 и 64, 80 и 81, 320 и 321
 • Гъвкавост на произвоството и управлението на продукцията
 • Високи стандарти на производство
 • Minimum maintenance requirements
 • Стандартизирани по IEC двигатели
 • Високи резултати при изпитания, висока надеждност при работа
loading...
 • rossi parallel rightangle 1 840x580
 • rossi parallel rightangle 2 840x580
 • rossi parallel rightangle 3 840x580
 • rossi parallel rightangle 4 840x580