Линейни повдигащи възли

Продуктови серии SpeedLine, Movo Z  

Типичните приложения са в голяма част от секторите и производствата, където е необходимо повдигането на леки, среднотежки или тежки товари.

Примери: Товаро-разтоварни и складови операции, преместване и подреждане на материали, електронен монтаж, и повдигащо оборудване на поточни линии в автомобилната индустрия.

  • Товар до 750 kг
  • Скорост до 10 m/сек
  • Товарно усилие/момент до 2’000 Nm
  • Работен ход до 3'000 мм
  • Товарно усилие/момент до 2’000 Nm
  • Висока повторяемост на операциите
  • Широка гама от приспособления
  • Модели със съчмени,  плъзкащи или ролкови направляващи
  • Модели със СВД или ремъчно задвижване
loading...
  • linear lifting units 840x580