Лопаткови/пластинкови помпи

  • Серия помпи PVL: с фиксиран обем, единични
  • Серия помпи 50T,150T,250F: с фиксиран обем, единични, сдвоени, комбинирани
  • Серия помпи PV2R: с фиксиран обем, единични, сдвоени
  • Серия помпи PV11R: с фиксиран обем, единични модели PV11R10/PV11R20
loading...
  • Yuken vane pumps series 250T