Радиално-бутални мотори Kawasaki - модел Staffa

Мотори модел HMB

  • Постоянен работен капацитет
  • Номинални типоразмери от 188 до 11600 cm³/U
  • Налягания до 293 bar
  • Устойчивост на усилие по радиално отклонение до 36057 Nm

Мотори модел HMC

  • Обем на зареждане с настройка на минимално/максимално ниво
  • Номинални типоразмери от 492 до 5326 cm³/U
  • Налягания до 275 bar
  • Устойчиво усилие радиално отклонение до 20100 Nm
loading...
  • Kawasaki series Staffa hydraulic radial piston motor
  • Kawasaki radial piston hydraulic motor