Модел PVREL

 • Клас на защита IP 65 над панела
 • Вграден превключвател за външно оборудване
 • Директен контрол на PVE клапани

Електроника, джойстици Danfoss Power Solutions

Модел JS120

 • Отчитане чрез потенциометри, дълъг експлоатационен срок
 • Независими сигнали за смяна на посоката
 • Едноосни
 • Клас на защита IP 66 над панела

Модел JS1000

 • Безконтактно отчитане с датчици на Хол
 • Едно- или двуосни
 • Опционален аналогов или цифров изход към мрежа контролери(CAN)
 • Клас на защита IP 67 над панела
 • Различни опции за ръкохватката

Модел JS 2000

 • Безконтактно отчитане с датчици на Хол
 • Сдвоени сензори
 • Едно- и двуосни
 • Клас на защита IP 65 над панела
 • Различни опции за ръкохватката, в това число управление по Z със завъртане

Модел JS6000

 • Безконтактни датчици на Хол, или дълговечни потенциометри за отчитане на позицията
 • Сдвоени сензори
 • Едно- или двуосни
 • Опционални аналагови, ШИМ или CAN изходи
 • Клас на защита IP 66 над панела
 • Различни опции за ръкохватката

Модел PROF1

 • Ергономичен дизайн на ръкохватката ProGrip
 • Директен контрол на PVE клапаните
 • Вграден превключвател за допълнително оборудване
 • До 8 функции вкл/изкл

Модел PVRES

 • Управление и контрол на върха на пръста
 • Малки размери
 • Ниско тегло
 • С вградено регулиране на дебита

Модел PVRET

 • Клас на защита IP 54 над панела
 • Директен контрол на PVE клапани

Модел PVRE

 • Клас на защита IP 54 над панела
 • Директен контрол на PVE клапани
 • Едно- или двуосни
 • Тумблер-ключ вкл/изкл
 • До 3 пропорционални изхода
loading...
 • sauerdandoss series js6000mg 840x580
 • sauerdanfoss series f301639 840x580
 • sauerdanfoss series f301641 840x580