ICVD

 • Технологията за предаване на въртящ момент на 45° предлага широк диапазон на безстъпкова трасмисия.
 • В целия диазапон от скорости може да се преминава без нарушаване или промяна в силата на зацепване.
 • Автоматична настройка на мощността
 • Аксиално-бутален мотор с конструкция огънат вал в отворен или затворен контур
 • Подобрена ефикасност
 • Безшумна работа
 • Намален разход на гориво
 • Висока плътност на мощността, малки размери

ICVD модел GT-S1 N 233V

 • За по-малки или средни мощности
 • Диапазон предавателни числа 0,8 - 1,6
 • Въртящ момент на изходящия вал 1280-2560 Nm
 • Капацитет 233 cm3
 • Макисмално налягане 480 bar

ICVD модел GT-S2 A 233V

 • За средна мощност на задвижване
 • Диапазон предавателни числа 1,7 - 2,2
 • Максимален въртящ момент на двигателя 2400 Nm
 • Въртящ момент на изходящия вал 4080-5280 Nm
 • Капацитет 233 cm3
 • Максимално налягане 480 bar
 • С адаптационен двигател

ICVD модел GT-T2 N 233V/233V

 • За високи мощности на задвижване
 • Диапазон предавателни числа 1,7 - 2,2
 • Максимален въртящ момент на двигателя 3200 Nm
 • Въртящ момент на изходящия вал 5440-7040 Nm
 • Капацитет 2 x 233 cm3
 • Максимално налягане 480 bar

ICVD модел GT-T3 N 233V/233V

 • За средни и високи мощности на задвижване
 • Диапазон предавателни числа 0,8 - 1,6
 • Максимален въртящ момент на мотора 3200 Nm
 • Въртящ момент на изходящия вал 2560-5120 Nm
 • Капацитет 2 x 233 cm3
 • Максимално налягане 480 bar

ICVD модел MO-S0 N 233V

 • Без трансмисии
 • За малки и средни мощности на задвижване
 • Максимален въртящ момент на мотора 1600 Nm
 • Капацитет 233 cm3
 • Максимално налягане 480 bar