Бутални акумулатори

При съвременните хидравлични акумулатори работната течност се отделя от газовата страна посредством мембрана, балон или бутало. Днес, машините с хидравлично задвижване биха били невъзможни без включването на хидравлични акумулатори, които изпълняват множество функции. Хидравличните акумулатори намират широко приложение във всички сектори на индустрията и мобилните машини.

loading...