Пълни телеметрични възможности от лидерът

Телеметрия - процес на предаване на компютърно основана информация на отдалечено разстояние.

С телеметричните решения от Danfoss, потребителят получава достъп до опит в мобилната електроника и приложения, натрупван повече от 30 години. Сега всички познания в тази област са достъпни, чрез лесен за инсталиране и работа дистанционен модул за вграждане в нови и вече използващи се машини.  

Докато други телеметрични решения предлагат отделни, непълни възможности, Danfoss осигурява всички подробности в телеметрията, чрез една система.

loading...