26.04.2024

Вакуумните транспортьори piFLOW® на Piab пренасят безопасно и ефективно прахообразни и насипни материали във фармацевтичната индустрия

Манипулирането на компонентите, използвани във фармацевтична индустрия, трябва да се осъществява без риск от кръстосано замърсяване. Това е важен аспект за този индустриален сектор, тъй като е неразривно свързан с използването на активни съставки, които могат да представляват опасност за крайните потребители. Освен това е необходимо да се осигури защита на операторите срещу вдишването на вредни вещества. Ръчното пренасяне на активните компоненти е свързано с непосредствен риск за здравето, а вдигането на тежки товари може да причини физически травми. „Конвейерите piFLOW® на Piab елиминират всички тези опасности благодарение на закритата си конструкция, която не само повишава безопасността на процеса и минимизира отпадъците, но също така осигурява компактност, модулност, лесно почистване и бърза смяна на транспортирания продукт.

Вакуумните конвейери на Piab са идеалното решение за транспортиране на насипни твърди вещества. Те създават безопасна, хигиенична и ергономична работна среда, гарантират високо качество на продукта и избягват продуктови загуби поради разсипване или повреда. Това се дължи на тяхната затворена манипулираща система, която с лекота замества ръчната обработка или механичното транспортиране. Транспортьорите на Piab за насипни материали нямат конкуренти сред подобни решения, благодарение на своята гъвкавост и малкия отпечатък. Разхищаването и замърсяването на продуктите се избягва чрез осигуряване на плътно фазово транспортиране на крехките материали. Дори чувствителните таблетки с покритие са защитени от начупване по време на пренасянето им.

Областите на приложение на вакуумните конвейери на Piab включват зареждане и разтоварване на различно фармацевтично оборудване, като например вибросита, смесители, реактори, сушилни с кипящ слой, ролкови компактори, преси за таблетки, машини за пълнене на капсули, опаковъчно оборудване за блистери и флакони и др.

Вакуумните транспортьори piFLOW® BVO повишават производителността

Функцията за оптимизиране на обема на партидата (BVO) в продуктовата гамата вакуумни конвейери piFLOW® на Piab осигурява още по-бързо, по-ефективно и по-безопасно манипулиране на насипни твърди вещества. След като конвейерът се напълни, сензор за ниво автоматично активира фазата на изпускане на продукта, предпазвайки филтъра. По този начин piFLOW® винаги работи с максимален капацитет.

Миниатюризиране на активните съставки с помощта на piFLOW®p

Размерът има значение, особено на такъв силно конкурентен пазар като фармацевтичния, тъй като влияе пряко върху разходите. Благодарение на транспортьор piFLOW®p на Piab, в компанията Tradichem се осигурява непрекъснато нужното налягане за процеса на миниатюризация на активните съставки.

Ефективно пълнене на опаковки със суперхрани с помощта на piFLOW®p

Бърза смяна на продукта, съответствие с хранителните и фармацевтичните стандарти и висока енергийна ефективност за съхранение на съставките. Това са основните изисквания, определени от компанията Kora в при пълненето на опаковките с хранителни добавки. Вакуумните транспортьори на Piab отговарят на всички тези критерии.

Безопасно транспортиране на инстантно гранулирано мляко с конвейер на Piab

Сблъсквайки се с непрекъснати проблеми с качеството при манипулиране на инстантни млечни гранули, компанията Polmlek Raciaz трябвало да модернизира своята производствена система. С вакуумния конвейер piFLOW®p на Piab тя намира идеалното решение и сега е в състояние да запази млечните гранули непокътнати.