18.02.2019

Запознайте се с новото поколение орбитални хидромотори на Danfoss Power Solutions

[Translate to Bulgarian:]

Орбиталните хидромотори от поколение X, OMP и OMR, се характеризират с по-висока производителност, по-висока ефективност и по-високо качество.

OMP X и OMR X са хидромотори, базирани на модулна платформа с подобрена производителност, по-кратки срокове на доставка, подобрена надеждност и по-висока гъвкавост при сервизиране.

Основната цел е да се заменят настоящите хидромотори от серии OMP, OMR, DH и DS с еквивалентните им OMP X и OMR X мотори с нов дизайн.

 

По-висок въртящ момент

Хидромотори OMP X и OMR X ще имат оптимизирано задвижване, чрез което може да се осигури по-висок въртящ момент, в сравнение със стария дизайн. При мотори OMP и OMR увеличението е до 15%, при мотори DH/DS - до 45%.

Увеличен капацитет на лагерите

Капацитетът на лагерите при OMP X и OMR X ще бъде с 20% по-висок от тези при мотори DH и DS. Това подобрение е постигнато чрез по-дългото разстояние между лагерните повърхнини.

Подобрен уплътнител на вала

OMP X и OMR X ще имат сигурен уплътнител, работещ при налягане до 225 bar, вместо досегашните 125 bar и 200 bar.

Вградени обратни клапани и наличен дренаж за всички мотори като стандарт

Хидромоторите ще получат, като стандарт, вградени обратни клапани и дренажен отвор. С тази промяна се цели улесняване при подбора на хидромотори.

Подобрено външно покритие

При поръчка хидромотори OMP X и OMR X ще получат изпълнение на външно покритие, съгласно по-високият клас за защита от корозия C3 (ISO 12944).