16.05.2024

Синхронна кондензаторна система на WEG осигурява надеждно и стабилно електроснабдяване от електроразпределителните компании

Синхронните кондензатори се използват за подобряване на качеството и наличността на електрическата енергия в електропреносните и електроразпределителните мрежи. Те играят съществена роля в динамичното и плавно осигуряване или компенсиране на реактивна мощност без необходимост от често превключване, увеличавайки същевременно устойчивостта на мрежата към къси съединения и синхронната инерция. Електроразпределителна компания в САЩ избра синхронната кондензаторна система на WEG като цялостно системно решение до ключ. В него в влизат надежден синхронен кондензатор, разработен в пълно съответствие с изискванията на регионалната електропреносна мрежа, свързващ силов трансформатор, комплексна система за управление и защита, услуги за механичен и електрически монтаж, гражданско и структурно проектиране, както и строителство на сградата, в която да се помещава системата.
Основана през 1961 г., WEG е глобална компания за електрическо и електронно оборудване, която оперира в сектора на капиталовите стоки с фокус върху електрически двигатели, предавателни механизми, задвижвания и управления, генератори и трансформатори, продукти и системи за електрификация, автоматизация и цифровизация. WEG се откроява в иновациите, като постоянно разработва практични решения, за да отговори на основните тенденции в енергийната ефективност, възобновяемата енергия и електрическата мобилност. 
Кондензаторната система на WEG за северноамериканската компания ще бъде използвана за укрепване на електрическата мрежа, осигурявайки стабилна работа на енергийната система, към която са свързани много възобновяеми енергийни източници, използващи инвертори. Съгласно сключения договор WEG ще извърши въвеждането и пускането в експлоатация на синхронната кондензаторна система, както и обучение на операторите. 
При реализацията на проекта WEG е използвала най-съвременните технологии за разработка. С тяхна помощ са създадени синхронни кондензатори за решаване на различни задачи в енергийните системи, които да осигурят отлични експлоатационни характеристики за по-добра поддръжка от страна на мрежовите оператори, електроснабдителните компании и крайни потребители, изправени пред предизвикателства по отношение на стабилността на доставяната енергия. 

Структурата на генериране на електроенергия и подаването ѝ към електрическите мрежи продължава да се променя. Подходът с решението на WEG гарантира пълно задоволяване на нуждите на компаниите от подобряване на качеството на електроенергията, като значително допринася за изграждането на по-стабилна и надеждна електрическа система.
Доставката на синхронната кондензаторна система за северноамериканската компания представлява още една важна стъпка за WEG в затвърждаване на присъствието ѝ на пазара. Очаква се проектът да повиши значително надеждността на електрическата мрежа и е от решаващо значение за поддържане на операции, които обслужват индустрията, бизнеса и населението в региона.