Електронни сензори - магнитно-резистивен сензор

  • Работно напрежение 10-30 VDC
  • Комутиран ток 200mA
  • Честота на превключване 50Hz
  • Клас на защита IP 67
  • Материал PA
  • Работна температура -25…+75°C
loading...
  • magnetorestive sensors 840x580