Кръгли линейни лагери

Фирма Thomson предлага разнообразни фамилии линейни лагери. Интелигентните лагери втулков тип за налични както в имперски, така и в метрични размери. Тhomson прилага последни технологии - универсално-самюстиращи се лагери. Тези лагери се предлагат в серията Dual Track Design с максимален товарен капацитет от 7760 паунда (30 000 нютона). Размерите варират от 0.5 до 1.5 инча или от 8 до 40 мм. Интелигентно-лагеруваните танкети се предлагат в три вида: затворен, с възможност за юстиране и отворен., както в единичен, така и в сдвоен вариант. Това са оригиналните самоюстиращи се прецизни антифрикционни линейни лагери с товарен капацитет до 4000 паунда (18 160 нютона) и скорости до 10 фута/сек (3 м/сек). Thomson предлага най-голямо разнообразие от типоразмери. Лагерите модел А са оригиналната за всички антифрикционни лагери стоманена конструкция с товарен капацитет до 5000 паунда (22 700 нютона) и висока устойчивост при работа на висока температура.

Фирмата произвежда втулкови линейни лагери, които притежават висока температурна издържливост, изцяло от стомана, и с товарен капацитет на натоварване до 1100 паунда ( 4994 нютона). Лагерите със затворен контур понасят натоварвания до 24 000 паунда (108960 нютона) при скорост на движение до 100 фута/сек (30 м/сек). Тези лагери предлагат високи показатели и качество при работна среда с високо ниво на замърсяване.

Втулковите съчмени лагери от серията FluoroNyliner се препоръчват за мокри и замърсени работни среди. Тези лагери и танкети имат максимален праг на натоварване до 14,000 паунда (63560 нютона).

loading...
  • thomson linearbearing 840x580

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Tel.
Mob. +359 886 28 44 44
pko@bibus.bg