Цилиндрични направляващи

При все че всички направляващи изглеждат едни и същи, има значителна разлики в параметрите и представянето на продукта поради стандартите на производителя и процеса на производство, които се използват. Работното трасе и повърхност изискват най-високи нива на чистота на материала, повърхностна топография, термообработка и закаляване на материала, диаметър, оптимално изпълнание, минимална поддръжка и дълговечност. За разлика от масовата продукция направляващите на Thomson 60 Case Linear Race са произведени по най-високи стандарти за качество. Използваните техники биват постоянно обновявани и подобрявани със съответните методи и знания отработени и събрани през над 53 години проектиране и производство на линейни лагери. Използването на Thomson 60 Case Linear Race заедно със съчмените втулкови линейни лагери на Thomson осигурява оптимали параметри при употреба и живот на възела.

loading...
  • thomson shafting 840x580

Продуктов специалист "Мехатроника"

Петър Козарев
Tel.
Mob. +359 886 28 44 44
pko@bibus.bg