Регулируема аксиално-бутална помпа K3

Отворен контур

Модел K3VL - средно налягане

  • 5 типоразмера, от 45 до 200 cm³/U
  • работно налягане до  350 бара
  • множество варианти и опции за управление

Модел K3VG - високо налягане

  • 4 номинални размера, 63 до 280 cm³/U (единична помпа)
  • 2 номинални размера, 360 и 560 cm³/U (сдвоена помпа)
  • работно налягане до 400 bar
  • множество вариант и опции за управление
loading...
  • Kawasaki series K3VG open-loop axial piston pump