Хардуеър за шина can bus Sauer-Danfoss

Sauer-Danfoss представят система за дистанционно управление с компоненти по шина CAN bus, котио ще предоставят на клиентите гъвкавост по отношение на конкретното индустриално приложение. В тази серия специално внимание е отделено на:

  • Повишени работни показатели и цялостна работа
  • По-ниски разходи за инсталиране
  • По-лесно сервизиране
  • Повишена безопасност
  • Гъвкавост

CAN компонентите могат да се използват с модели PVG 32, PVG 120 и PVG 83.

loading...
  • sauerdanfoss can bus 840x580