Кормилни управления Danfoss

Кормилни управления се използват в мобилни машини, където операторът е нужно да контролира надеждно, комфортно и при максимална безопасност големи усилия на волана. Danfoss Power Solutions е един от най-големите производители в света на кормилни компоненти за хидростатични кормилни системи за вграждане в "off-road" машини.

Хидростатична кормилна система

Кормилно управление OSPM/OSPB/OSPC/OSPF/OSPR/OSPD/OSPU/OSPL

Принципът на работа на кормилните управления OSP на Danfoss ги определя като хидростатични. Това означава, че между кормилната колона и завиващите гуми на мобилната машина няма механична връзка. Вместо това между кормилното управление и кормилният цилиндър са поставени хидравлични тръби и маркучи. Когато с воланът се завива, кормилното управление подава количество масло, пропорционално на въртенето на волана. Това масло се отвежда към подходящия край на кормилния цилиндър, като в същото време обемът от другия край се отвежда към резервоар.

При кормилни управления от тип "отворен център", кормилното управление се захранва с масло от отделна нерегулируема помпа.

При кормилни управления от тип "load sensing", една и съща помпа снабдява хидростатичното кормилно управление и работната хидравлика. В този случай системата се допълва с приоритетен клапан, който при всички случаи, осигурява предимство на кормилното управление. 

Усилватели на дебит OSQA/OSQB

При големи машини и кораби, кормилните управления могат да работят с усилватели на дебит, които усилват дебита към кормилния цилиндър. Тези системи с кормилни управления и усилватели на дебит, включват също вграден приоритетен клапан, които осигурява приоритет на управлението. Когато воланът се премести, маслото в усилвателя на дебит се разделя по такъв начин, че се осигурява подаване на достатъчно дебит към кормилната система. Останалото количество е налично за работната хидравлика.

Електрохидравлична кормилна система

При челни товарачи, тежки мотокари, дъмпери, тежки трактори, комбайни и други подобни машини, много често се налага използването на електрически управляемо кормилно управление, чрез джойстик или напълно автоматична система. За тази цел Danfoss Power Solutions може да предложи следното:

Комбинирано кормилно управление с електрохидравличен кормилен клапан OSPE.

OSP за нормално ръчно управление на кормилото и E за електрохидравлично управление, чрез електрически сигнал от мобилния контролер, от GPS сигнал или от кормилния сензор (SASA сензор) за променливо кормилно съотношение. В режим на променливо кормилно съотношение в рамките на OSPE, електрохидравличния кормилен клапан добавя дебит към подавания дебит от кормилното управление, като полученият сумарен дебит увеличава скоростта на преместване на кормилния цилиндър и в резултат машината завива с по-малък брой обороти на волана.

loading...
  • steering unit 840x580
  • sauerdanfoss steering units 840x580