SUCO увеличава степента на защита и предефинира стойността на разрушаване на своите механични релета за налягане

Произведените в Германия релета за налягане SUCO са представени в почти всеки индустриален сектор, в който хидравлично или пневматично налягане трябва сигурно и безопасно да се измерва, наблюдава и контролира. От десетилетия механичните релета за налягане от SUCO са придобили отлична репутация по цял свят. Клиенти за изделия на SUCO са известни производители в сферата на мобилната хидравлика, компании за производство на машини и заводски линии, както и в сферата на медицинските и обработващите технологии.

В допълнение към широката гама от варианти, определена температурна издръжливост, покриваща екстремни условия (NBR от -40°, FFKM до +120°), впечатляващите възможности на релетата за налягане на SUCO също включват дълъг експлоатационен живот и извънредно високо допустимо налягане на претоварване.

Чрез постоянно оптимизиране на процесите и компонентите, SUCO успява да увеличи значително допустимото налягане на претоварване. Това се потвърждава в допълнение и от външна независима лаборатория за измерване на динамично налягане, където избрани мембранни и бутални релета за налягане са били тествани. На базата на получените резултати, посочените стойности на допустимо налягане на претоварване могат да бъдат потвърдени. Някои от сериите завършват всички тестове с 1.5 милиона цикъла при различно ниво на налягане до максимум 720 bar без повреди.

В следствие на резултатите, SUCO ще разшири стойностите на допустимо налягане на претоварване дори повече. В допълнение ще се назначат стойности на налягане на разрушаване за сериите релета HEX 24 и HEX 27 до впечатляващите 1000 bar.

За сравнение, средната стойност на параметъра разрушаващо налягане на пазара варира от 20% до 30% от налягането на претоварване. Със стойности на разрушаване от 1.75 пъти над налягането на претоварване, SUCO поставя на ново, по-високо ниво своите изделия за налягане, като това постижение има позитивен ефект върху експлоатационния живот и оперативната функционалност на продукта.

Благодарение на тези подобрения, групата на SUCO прави стъпка напред към визията си да бъде водещ производител в сферата на мониторинга на налягане и задвижващите технологии. Заедно с повече от 65 ексклузивни търговски партньори, доброто обслужване на клиента по цял свят остава водещ приоритет.

loading...