18.05.2016

Какво са „Конфликтни минерали”?

Терминът „Конфликтни минерали” описва колтан, от който се получава тантал, калай, злато, волфрам или техните производни, или всеки друг минерал, или неговите производни, определени от Държавният секретар на САЩ, като конфликтни и добивани в Демократична Република Конго или нейни съседни страни.

През 2010 година, президентът на САЩ Обама подписва „Dodd-Frank Consumer Protection” акт и той се превръща в закон. Секция 1502 от него засяга международната търговия и използването на конфликтни минерали.

Какво са обаче „Конфликтни минерали” и как те оказват влияние на нашия живот? По подобие на „Конфликтните диаманти” или „Кървави диаманти”, терминът „Конфликтни минерали” се отнася до сурови материали, добивани в определени части на света, където се случват въоръжени конфликти между враждуващи хора, което влияе върху добивът и търговията на тези минерали.

„Конфликтни минерали” са минерали, добивани в условията на въоръжени конфликти и при силна злоупотреба с човешките права, особено в източните провинции на Демократична Република Конго.

BIBUS, като швейцарска компания с филиали в Европа и Азия, не е пряко засегната от този закон. Независимо от това, ние обръщаме специално внимание на развитието в международен план по отношение на етиката, социалните и екологични стандарти.

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 98 08
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg