27.07.2023

Вентилите Matrix имат универсално приложение, благодарение на уникалната си и иновативна технология

Продуктовата гама вентили Matrix е известна в цял свят със своя изключително дълъг експлоатационен живот, кратки времена на реакция и 100% гарантирана повторяемост през целия живот на изделията. Трябва да се отлежи, че въпреки своите специални характеристики, всички вентили Matrix са подходящи за приложение в пневматичните системи на различни индустриални отрасли и следователно могат да се използват и за най-прости задачи.

Със своя над 50-годишен опит Matrix дава възможност на клиентите да реализират най-креативните решения с ниски общи разходи. Висококвалифицираният технически екип е разработил продукти, които се отличават с уникална универсалност и могат да бъдат използвани във всяко приложение.

Процесът на превключване протича без триене и с много малки маси. Тази технология позволява експлоатационен живот на устройствата от до 4 милиарда (!) операции на превключване и по този начин значително намалява интервалите за поддръжка и оперативните разходи на системата.

Изключително високата точност на повторение през целия експлоатационен живот на вентилите и тяхната надеждност осигуряват постоянно качество и производителност. Плавната механика позволява много кратки времена на превключване от порядъка < 1 ms за целия процес на превключване (!) и честота до 1500 Hz.

Модулната конструкция на вентилите дава възможност за разполагане на няколко вентила дори и в най-малкото пространство. До 9 вентила могат да образуват вентилен блок с размери от 46 x 46 x 42 mm. Такъв тип модулната конструкция спестява нуждата от тръби за отделните устройства, което от своя страна пести материали, място за монтаж и работно време и по този начин опростява цялата пневматична система.

Отличителни характеристики на вентилите Matrix:

 • Висока надеждност и изключително дълъг експлоатационен живот (от минимум 500 000 000 цикъла до 4 милиарда цикъла);
 • Изключително бърза реакция (< 0.25 ms);
 • 100% повторяемост през целия експлоатационен живот;
 • Голяма честота (до 1500 Hz);
 • Честотно управление (широкоимпулсна модулация – честотноимпулсна модулация);
 • Пропорционален поток;
 • Компактни размери;
 • Малко тегло;
 • Ниска консумация на електроенергия (до 0.8 W);
 • Мултифункционалност;
 • Изработени при спазването на по строги стандарти. Обикновено вентилите издържат 5 или повече години без никакво влошаване на работните характеристики, а те имат пряко отношение към полезния живот.

Вентилите Matrix се използват широко в роботиката и други приложения, където повишената скорост и производителност осигуряват възможности за увеличаване на производството и приходите. Дълготрайността на вентилите осигурява непрекъснато обслужване на машината и избягване на скъпоструващи престои.

Области на приложение:

 • Медицински технологии и биотехнологии;
 • Манипулиращи устройства и роботика;
 • Вакуумно регулиране;
 • Опаковъчна индустрия;
 • Системи за маркиране;
 • Сортиране и рециклиране (до 1500 Hz);
 • Регулиране на пневматични задвижвания;
 • Пропорционално регулиране на потоци;
 • Текстилна индустрия;
 • Изграждане на пневматични инсталации.