14.06.2024

Индикатор BCI 24-Dx-4 от алуминий на Bühler Technologies за степента на замърсяване в хидравлични и смазочни системи

Филтрирането е важна част от мониторинга на състоянието на хидравличните и смазочните системи. Прогнозното техническо обслужване на филтъра въз основа на неговото състоянието е възможно само в тези случаи, когато уведомяването за оставащия експлоатационен живот на филтърните елементи става своевременно, избягвайки по този начин непланирани престои за тяхната подмяна. Чрез извършване на непрекъснат мониторинг на капацитета на филтъра с помощта на интелигентни визуални и електрически сигнали, серията индикатори BCI на Bühler Technologies осигурява изключително ефективно и рентабилно използване на филтъра.

Индикаторът за замърсеност BCI 24-Dx следи пада на налягането в напорните филтри и е технически еквивалентен на сензор за налягане, управляван от микропроцесор с 2 релейни изхода за предварително предупреждение (почти изразходван филтриращ елемент) и изключване (филтриращият елемент е изразходван). Като алтернатива текущият пад на налягането се извежда във вид на аналогов сигнал 4-20 mA.

Всички версии на BCI 24-Dx-4 имат превключващ изход IO-Link и могат да се комбинират с аналогов или програмируем превключващ изход. Благодарение на технологията IO-Link, аналоговите и програмируемите превключващи изходи могат свободно да бъдат настройвани. Извеждането на предварително предупреждение, например при 70% вместо стандартните 75% замърсяване на филтъра, може лесно да бъде зададено.

Интерфейсът IO-Link влиза в стандартната комплектация на всички версии за осигуряване на максимално лесна интеграция в съществуващи системи. Свързващият фланец е съвместим с продукти на изделия на други производители като G1/2 Hydac, G1/2 Stauff, M20x1.5 Filtration Group, M20x1.5 Hengst, G1/2 MP-Filtri или G1/2 Eaton.

Като по-евтина алтернатива на продуктовата серия BCI 24-Dx от неръждаема стомана, този вариант от алуминий позволява непрекъснат мониторинг на капацитета на филтъра с максимална гъвкавост и удобство за потребителя чрез свободно регулируеми превключващи изходи и IO-Link технология.

Важни технически характеристики:

  • Непрекъснато измерване на диференциално налягане (диапазон на диференциално налягане: 3 bar, 6 bar);
  • 2 свободно регулируеми превключващи изхода за степента на замърсяване (настройка по подразбиране при 75% и 100% степен на замърсяване);
  • Изходящ сигнал 4-20 mA за диференциално налягане (вариант 1D1A);
  • Интерфейс IO-Link за лесно интегриране в съществуващи системи;
  • Стандартно изпълнение с технология IO-Link за всички версии;
  • Непрекъснат мониторинг на филтъра за оптимизирано планиране на техническата поддръжка;
  • Свързващ фланец, съвместим с продукти на други производители: G1/2 Hydac, G1/2 Stauff, M20x1.5 Filtration Group, M20x1.5 Hengst, G1/2 MP-Filtri или G1/2 Eaton;
  • Работно налягане: до 400 bar.